Preses relīze Valsts vides dienests
Publicitates foto - radiācija

Valsts vides dienesta (VVD) Radiācijas drošības centrs (RDC), šī gada 15. novembrī, viesojās Valmieras 2. vidusskolā, kur fizikas mācību stundā 8. un 12. klases skolēniem stāstīja, kur Latvijā iedzīvotājs sastopas ar radiāciju, kā arī dalījās ar praktisko pieredzi radiācijas drošības uzraudzībā.

“Uzskatu, ka jau skolas laikā ir būtiski mācīt, ko nozīmē radiācija, kur ikdienā tā ir sastopama, kā arī, kur atrast informāciju par radiācijas drošības aktualitātēm. Šāda veida zināšanas veicina izpratni par tēmu un mazina satraukumu, izdzirdot terminu “radiācija”. Esam izveidojuši skaidrojošu mācību materiālu skolēniem, ko plānojam pilnveidot un aicināt šo materiālu izmantot arī citās skolās, ” par zināšanu nozīmi stāsta RDC direktore Dace Šatrovska.

Valmieras 2. vidusskolas skolēniem bija iespēja uzzināt, ar ko RDC nodarbojas un ar kādiem izaicinājumiem ikdienā saskaras, vienlaikus izprotot, cik plašs jautājumu loks RDC ir risināms ikdienā. Tāpat skolēni ieguva zināšanas par to, kur radiācija ir sastopama dabiski un, kas ir dabiskie jonizējošā starojuma avoti, no kuriem viens ir radona gāze.

Mācību stundas ietvaros RDC inspektori novadīja praktisko darbu, kura laikā skolēni izmēģināja lietot radiācijas mēriekārtas, nomērīja dabisko fona līmeni un dažādu ikdienā sastopamu priekšmetu radiācijas līmeni.

Viens no būtiskākajiem uzdevumiem, ko RDC nodrošina, ir to uzņēmumu uzraudzība, kuri lieto jonizējošā starojuma avotus dažādās jomās - medicīna, veterinārmedicīna, rūpniecība un zinātne. Skolēniem tika pastāstīts, kāda loma ir jonizējošā starojuma avotiem un kāds ir ieguvums šo avotu izmantošanā. Vienlaikus skaidroti pamatprincipi aizsardzībai no radiācijas.

RDC izstāstīja par saviem pienākumiem radiācijas avārijās, kādi ir riski Latvijā, ievērojot arī kaimiņvalstīs esošās atomelektrostacijas, un kāpēc ir svarīgi zināt, kā rīkoties avārijās gan iestādēm, gan iedzīvotājiem.

RDC izsaka pateicību Valmieras 2. vidusskolas skolotājiem par ideju un sadarbību materiāla izveidē.

Informāciju sagatavoja:

Aija Jalinska
Sabiedrisko attiecību vadītāja
Valsts vides dienests
Tel.+371 25780460
aija.jalinska@vvd.gov.lv