Jūras telpiskās plānošanas iniciatīvas attīstība Eiropas Savienībā

Pēdējo gadu laikā, pieaugot jūras izmantošanas intensitātei un parādoties jaunām tās izmantošanas iespējām, Eiropā un pārējā pasaulē aktualizējies jautājums par nepieciešamību ieviest integrētu pieeju jūrlietām, t.i. integrētu jūrlietu politiku, lai nodrošinātu visaptverošu sociālo, ekonomisko un vides jautājumu risināšanu. ES līmeņa dokumentos, kā arī dažādās reģionālās iniciatīvās par vienu no nozīmīgākajiem integrētās jūrlietu politikas veidošanas un īstenošanas instrumentiem ir atzīta jūras telpiskā plānošana.