Ministru kabineta noteikumu projekts “Kārtība, kādā izbeidz piemērot atkritumu statusu no bioloģiski noārdāmiem atkritumiem iegūtam materiālam un tā izmantošanai”

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā. Lūgums sabiedrībai sniegt komentārus līdz š.g. 15. jūnijam.

Dokumenti:

Normatīvais akts ar pielikumiem/ Anotācija

Atbildīgais:

Sanita Reinerte, tālr.67026490, sanita.reinerte@varam.gov.lv