Kohēzijas fonda 2000. – 2006. gada plānošanas periodā īstenotie projekti

Ūdenssaimniecības attīstības projekti 

Projekta nosaukums

KF līdzfinansējums EUR

Ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Rīgā

20 721 825

Ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā

12 877 168,90

Ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Ventspilī

9 116 306,35

Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība

10 755 598,18

Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos

44 616 000

Rēzeknes ūdenssaimniecības attīstība

9 726 100

Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, II kārta

18 516 077

Ūdenssaimniecības attīstība Olainē un Jaunolainē

11 209 854

Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, II kārta

21 463 335,11

Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, II kārta

16 420 991

Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, III kārta

58 838 450

 Atkritumu apsaimniekošanas projekti 

Projekta nosaukums

KF līdzfinansējums EUR

Cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ventspils reģionā

2 976 573,65

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Liepājas rajonā

5 093 496,16

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ziemeļvidzemes reģionā, Latvijā

3 346 574,82

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Austrumlatgales reģionā

4 332 369

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Dienvidlatgales reģionā

4 476 318,63

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas Ziemeļvidzemes reģionā , II kārta

485 100

Zemgales reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošana

6 147 881

Malienas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošana

5 925 433

Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide Latvijā, 1.kārta

6 486 124,63

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Piejūras reģionā

15 951 632

 Tehniskās palīdzības projekti

Projekta nosaukums

KF līdzfinansējums EUR

Tehniskā palīdzība vides projektos Latvijā

3 336 281,18

Tehniskā palīdzība vides sektorā Latvijā

15 040 427,47

Tehniskā palīdzība Latvijas pašvaldību ūdenssaimniecības attīstības projektiem

7 279 526,61

Tehniskā palīdzība ūdenssaimniecības sektora projektu sagatavošanai Latvijā

2 567 441

 
Vairāk informācijas:
Linda Krūmiņa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
Investīciju departamenta Kvalitātes vadības nodaļas
Kvalitātes vadības speciāliste
Tel. 66016765,
e-pasts: linda.krumina@varam.gov.lv