Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām” 7.2.aktivitātei II kārta - konkursa rezultāti


  • Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursa „Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām” 7.2.aktivitātei II kārta finansējumam apstiprinātie projektu iesniegumi