Projekta vadošā partnera – VARAM - kontaktinformācija

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (atbildīga par projekta īstenošanu) Reģionālās politikas departamenta Reģionālās attīstības nodaļas vadītāja Jevgēnija Butņicka, tālrunis 66016531, e-pasts: jevgenija.butnicka@varam.gov.lv

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (atbildīga par projekta īstenošanu) Reģionālās politikas departamenta Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vecākā konsultante (projekta koordinatore) Laura Dimitrijeva, tālrunis 66016780, e-pasts: laura.dimitrijeva@varam.gov.lv.

 

Norvēģijas partneru kontaktinformācija

Norvēģijas Pašvaldību un modernizācijas ministrija
(projekta ietvaros piedalās 3.aktivitātes īstenošanā)

Vecākais speciālists  Arve Skjerpen
Tālr. + 47 22 24 70 63
E-pasts: Arve-Cato.Skjerpen@krd.dep.no
Tīmekļa vietne: http://www.regjeringen.no/en.html?id=4

 

Oppland reģionālā līmeņa pašvaldība 
(projekta ietvaros piedalās visu projekta aktivitāšu īstenošanā)

Starptautisko attiecību konsultante (projekta koordinatore) Turid Knutsen-Løvik
Tālr. +47 61 28 93 78
E-pasts: turid.knutsen-lovik@oppland.org
Tīmekļa vietne: http://www.oppland.no

 

Estfollas reģionālā līmeņa pašvaldība 
(projekta ietvaros piedalās 1.un 4.aktivitātes īstenošanā)

Izpilddirektors Atle Haga
Tālr. + 47 69 11 70 00
E-pasts: atle.haga@ostfoldfk.no
Tīmekļa vietne: http://www.ostfold-f.kommune.no

 

Eustagderes reģionālā līmeņa pašvaldība 
(projekta ietvaros piedalās 1., 2. un 4.aktivitātes īstenošanā)

Vecākā konsultante Ann Camilla Schulze-Krogh
Tālr. +47 37 01 73 61
E-pasts: Ann.Camilla.Schulze-Krogh@austagderfk.no
Tīmekļa vietne: http://www.austagderfk.no

 

Latvijas partneru kontaktinformācija

Kurzemes plānošanas reģions
(projekta ietvaros piedalās 1.un 4.aktivitātes īstenošanā)

Administrācijas vadītājs Kristiāns Godiņš
Tālr. +371 67331492
E-pasts: kristians.godins@kurzemesregions.lv

Kurzemes Plānošanas reģiona Attīstības programmas izstrādes eksperts Kaspars Rasa
Tālr. +371 63322235
E-pasts: planosana@kurzemesregions.lv

Tīmekļa vietne: www.kurzemesregions.lv

 

Vidzemes plānošanas reģions
(projekta ietvaros piedalās 1.aktivitātes īstenošanā)

Administrācijas vadītāja Guna Kalniņa-Priede
Tālr. +371 64116008
E-pasts: guna.kp@vidzeme.lv

Plānošanas nodaļas vadītāja Ieva Kalniņa
Tālr. +371 64116006

E-pasts: ieva.kalnina@vidzeme.lv

Tīmekļa vietne: www.vidzeme.lv

 

Rīgas plānošanas reģions
(projekta ietvaros piedalās 1.un 4.aktivitātes īstenošanā)

Administrācijas vadītājs Edgars Rantiņš
Tālr. +371 67559817  
E-pasts: edgars.rantins@rpr.gov.lv

Attīstības dokumentu monitoringa speciālists Rūdolfs Cimdiņš
Tālr. +371 67559822
E-pasts: rudolfs.cimdins@rpr.gov.lv

Tīmekļa vietne: www.rpr.gov.lv

 

Zemgales plānošanas reģions
(projekta ietvaros piedalās 1.aktivitātes īstenošanā)

Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Dace Vilmane
Tālr. +371 29187113 
E-pasts: dace.vilmane@zpr.gov.lv

Telpiskās attīstības plānotāja Līva Meļķe-Tropiņa
Tālr. +371 63025828
E-pasts: liva.melke@zpr.gov.lv

Tīmekļa vietne: www.zemgale.lv

 

Latgales plānošanas reģions
(projekta ietvaros piedalās 1.aktivitātes īstenošanā)

Administrācijas vadītāja Iveta Maļina-Tabūne
Tālr. +371 67224044
E-pasts: iveta.malina@latgale.lv

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Ingrīda Bernāne
Tālr. +371 26165597
E-pasts: ingrida.bernane@latgale.lv

Tīmekļa vietne: www.latgale.lv

 

Biedrība „Urban Institute”
(projekta ietvaros piedalās 2.aktivitātes īstenošanā)

Valdes priekšsēdētājs Jonas Büchel
Tālr. +371 29410487
E-pasts: urbanicriga@gmail.com

Projekta koordinators Kristaps Kaugurs
Tālr. +371 28321777
E-pasts: kristaps@urbaninstitute.lv