Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (atbildīgs par projekta īstenošanu)
Reģionālās politikas departamenta direktors
Raivis Bremšmits
Tālr. 66016755
E-pasts: raivis.bremsmits@varam.gov.lv


Reģionālās ekonomikas nodaļas vecākā eksperte (projekta koordinatore)
Alise Vecozola
Tālr. 66016786
E-pasts: alise.vecozola@varam.gov.lv

 

Norvēģijas partneru kontaktinformācija:

Norvēģijas Pašvaldību un modernizācijas ministrija (iesaistīta aktivitātes „Atbalsta pasākumu izstrāde attāliem un mazattīstītiem reģioniem kvalificēta darbaspēka un uzņēmēju piesaistei” īstenošanā)
Vecākais speciālists  Arve Skjerpen
Tālr. + 47 22 24 70 63
E-pasts: Arve-Cato.Skjerpen@krd.dep.no
Tīmekļa vietne: https://www.regjeringen.no/en/dep/kmd/id504/ 

 

Oppland reģionālā līmeņa pašvaldība (iesaistīta visu projekta aktivitāšu īstenošanā)
Starptautisko attiecību konsultante (projekta koordinatore) Turid Knutsen-Løvik
Tālr. +47 61 28 93 78
E-pasts: turid.knutsen-lovik@oppland.org
Tīmekļa vietne: http://www.oppland.no

 

Aust-Agder reģionālā līmeņa pašvaldība (iesaistīta pieredzes apmaiņas braucienu organizēšanā)
Vecākā konsultante Ann Camilla Schulze-Krogh
Tālr. +47 37 01 73 61
E-pasts: Ann.Camilla.Schulze-Krogh@austagderfk.no
Tīmekļa vietne: http://www.austagderfk.no/Information-in-English/


Latvijas partneru kontaktinformācija:

Latgales plānošanas reģions (iesaistīts aktivitātes „Reģionālās uzņēmējdarbības un inovāciju sistēmas attīstība” īstenošanā)
Administrācijas vadītāja Iveta Maļina-Tabūne
Tālr. 67224044
E-pasts: iveta.malina@latgale.lv


Latgales uzņēmējdarbības centra vadītājs Vladislavs Stankevičs
Tālr. 65423801
E-pasts: vladislavs.stankevics@latgale.lv
Tīmekļa vietne: http://www.latgale.lv

 

Kurzemes plānošanas reģions (iesaistīts reģionālo konkursu inovatīvām biznesa idejām organizēšanā)
Administrācijas vadītāja Evita Dreijere
Tālr. 67331492
E-pasts: evita.dreijere@kurzemesregions.lv    

 

Kurzemes plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centra vadītāja Baiba Kūma

Tālr. 29190998
E-pasts: baiba.kuma@kurzemesregions.lv

Tīmekļa vietne: http://www.kurzemesregions.lv

 

Zemgales plānošanas reģions (iesaistīts reģionālo konkursu inovatīvām biznesa idejām organizēšanā)
Administrācijas vadītāja Santa Ozola
Tālr. 63027549
E-pasts: santa.ozola@zpr.gov.lv

 

Attīstības nodaļas uzņēmējdarbības speciāliste Katrīna Dūda
Tālr. 63084947
E-pasts: Katrina.Duda@zpr.gov.lv

Tīmekļa vietne: www.zemgale.lv

 

Vidzemes plānošanas reģions (iesaistīts reģionālo konkursu inovatīvām biznesa idejām organizēšanā)
Administrācijas vadītāja Guna Kalniņa – Priede
Tālr. 64116008
E-pasts: guna.kp@vidzeme.lv

 

Vidzemes plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centra komercdarbības speciāliste Laima Engere
Tālr. 64219021
E-pasts: laima.engere@vidzeme.lv
Tīmekļa vietne: http://www.vidzeme.lv

 

Rīgas plānošanas reģions (iesaistīts reģionālo konkursu inovatīvām biznesa idejām organizēšanā)
Administrācijas vadītājs Edgars Rantiņš
Tālr. 67559817  
E-pasts: edgars.rantins@rpr.gov.lv