E-indekss ir digitālās vides brieduma novērtējums valsts pārvaldes iestāžu un pašvaldību darbā un pakalpojumu nodrošināšanā.

E-indekss sniedz faktos balstītu novērtējumu, cik aktīvi un atbilstoši iestādes un pašvaldības pielieto mūsdienu informācijas un komunikācijas tehnoloģijas un darbības prakses, lai pilnveidotu sniegto pakalpojumu kvalitāti un pieejamību iedzīvotājiem un uzņēmējiem, kā arī organizāciju darbības efektivitāti un draudzīgumu videi.

Mērķi: Sekmēt mūsdienu tehnoloģiju visaptverošu un atbilstošu pielietošanu valsts iestāžu un pašvaldību darbā un publisko pakalpojumu nodrošināšanā, atbilstoši labas pārvaldības principiem, tai skaitā:

  • Digitālās pārvaldes politikas rezultātu mērīšana un datos balstītu lēmumu pieņemšana politikas veidošanā
  • Vienkārši uztveramā formā pieejami digitālās pārvaldes un pakalpojumu politikas mērķi un pasākumi
  • Uzskatāmi pārskatāms organizāciju un valsts digitālā brieduma līmenis un rekomendācijas izaugsmei
  • Labas prakses piemēru identificēšana, zināšanu un pieredzes apmaiņa

E-indeksa attīstība

  • gadā E-indekss attīstās par nozīmīgu digitālās pārvaldības attīstības rezultātu mērīšanas un pilnveides instrumentu.
  • Tas kļūst par ilgtspējīgu digitālās attīstības mērīšanas instrumentu nacionālā mērogā, aptverot kā tiešo pārvaldi, tā pašvaldības, nodrošinot datus faktos balstītai lēmumu pieņemšanai valsts pārvaldes digitālās transformācijas procesā.