Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam


Logo20.gadsimtā Latvijai bija vairākas lielas ieceres - neatkarīgas valsts izveidošana un tās atjaunošana, iestāšanās Eiropas Savienībā un NATO. Kad šīs ieceres bija piepildījušās, pienāca laiks lemt, kādā Latvijā dzīvot mūsu bērniem un nākamajām paaudzēm. Tādēļ Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas uzdevumā asoc.prof. Roberta Ķīļa vadītā ekspertu grupa izstrādāja Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam (Latvija2030)

Stratēģijas pamatuzstādījumi ir laimīgs cilvēks labklājīgā valstī, ilgtspējīgs un veselīgs dzīvesveids, radoša, iecietīga un toleranta sabiedrība, sadarbībā radīta konkurētspēja un valsts kā ātrspējas partneris.

Sākot veidot stratēģiju, tika veikts apjomīgs pētnieciskais darbs analizējot pašreizējo situāciju Latvijas attīstībai būtiskajās jomās. Tam sekoja ekspertu prāta vētras un attīstības stratēģisko dilemmu formulēšana, to sabiedriskā apspriešana publiskajos forumos un tematiskajos semināros. Turpinājumā tika izstrādāti četri attīstības scenāriji, par kuriem tika diskutēts piecos reģionālajos forumos.

Pēc apstiprināšanas Saeimā, Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija kļuvusi par valsts galveno plānošanas instrumentu ar likuma spēku. Visi tuvākas un tālākas nākotnes stratēģiskās plānošanas un attīstības dokumenti tiks veidoti saskaņā ar šīs stratēģijas noteiktajiem virzieniem un prioritātēm. 


Plašāka informācija par Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, tās izstrādes gaitu un aktualitātēm ir pieejama šeit!