Latvijas Dabas muzejs (LDM) kā unikālu un daudzpusīgu dabaszinātnisku kolekciju glabātājs ir vienīgais kompleksais dabaszinātņu muzejs Baltijā. Par tā pirmsākumu uzskatāms 1845.gadā dibinātais Rīgas Dabaspētnieku biedrības (Der Naturforscherverein zu Riga) muzejs.

Biedrības izvirzītie uzdevumi sasaucas ar LDM patreizējiem pamatuzdevumiem: dabaszinātnisko kolekciju saglabāšana, papildināšana un izpēte, aktīvs vides izglītības darbs, kā arī ekspozīciju un izstāžu veidošana.

Muzeja pamatekspozīcijas – ģeoloģija/paleontoloģija, zooloģija, entomoloģija, botānika, antropoloģija, "Cilvēks un vide", "Jūra" – iepazīstina apmeklētājus ar Latvijas un pasaules dabas daudzveidību. LDM krājumu veido vairāk nekā 186 000 vienības, no kurām ekspozīcijās apskatāma tikai neliela daļa – apmēram 5%. Ik gadu apmeklētājiem tiek piedāvātas vairāk nekā 20 dažādas izstādes, kuras veidotas gan, izmantojot muzeja krājumu, gan arī sadarbojoties ar dārzkopju un dzīvnieku audzētāju biedrībām.

Augsti kvalificētie muzeja speciālisti ir iesaistīti zinātniskajos projektos Latvijā, kā arī dažādos starptautiskajos projektos. LDM darbojas kā CITES konvencijas zinātniskā iestāde un kā Ramsāres konvencijas Mitrāju saziņas, izglītības un sabiedriskās saskarsmes fokālais punkts Latvijā.

Muzeja 175. jubilejas gadā noticis būtisks pavērsiens tā darbībā – Ministru kabineta 2020. gada 11. augusta sēdē pieņemts lēmums par nacionālā muzeja statusa piešķiršanu, nosakot, ka ar 2020. gada 1. septembri Latvijas Dabas muzeja nosaukums ir Latvijas Nacionālais dabas muzejs.

http://www.dabasmuzejs.gov.lv/