2012.gada 14.decembrī notika kārtējā Latvijas un Igaunijas nākotnes sadarbības ziņojuma ieviešanas konference (LATVIAN-ESTONIAN FUTURE CO-OPERATION REPORT STAKEHOLDERS’ CONFERENCE).

Konferences mērķis: stiprināt Latvijas un Igaunijas sadarbību informācijas sabiedrības un elektroniskās pārvaldes jomās.

Šā gada konferenci organizēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Pārresoru koordinācijas centru, Izglītības un zinātnes ministriju, Finanšu ministriju un Ārlietu ministriju.

Darba kārtība

1.daļas prezentācijas

2.daļas prezentācijas

3.daļas prezentācijas