Līgums par Āfrikas – Eirāzijas migrējošo ūdensputnu aizsardzību

1995. gada 1. novembrī noslēgts Līgums par Āfrikas-Eirāzijas migrējošo ūdensputnu aizsardzību (no angļu val.: The Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds) (turpmāk- AEWA līgums).

ANO Vides programmas (UNEP) AEWA līgums darbojas CMS konvencijas paspārnē. AEWA līguma mērķis ir nodrošināt migrējošo ūdensputnu un to dzīvotņu aizsardzību Āfrikā, Eiropā, Tuvajos Austrumos, Centrālāzijā, Grenlandē un Kanādas arhipelagā.

Par migrējošiem ūdensputniem tiek uzskatītas putnu sugas, kuru dzīves cikls ekoloģiski saistīts ar ūdeni. AEWA līgums attiecas uz vairāk kā 250 migrējošo putnu sugām, kas pārstāv  pingvīnu, gārgaļu, dūkuru, jūraskraukļu, gārņu, stārķu, flamingo, pīļu, dumbrcāļu, tārtiņu, sloku, kaiju u.c. dzimtas.

Visas AEWA līgumā iekļautās ūdensputnu sugas savās migrācijās šķērso valstu nacionālās robežas. Ar AEWA līguma palīdzību sugām tiek nodrošināts līdzvērtīgs juridiskais statuss visās dalībvalstīs.

AEWA līguma Rīcības plāns ir juridiski saistošs visām AEWA līguma pusēm.

Latvija ir AEWA līguma puse kopš 2006. gada, bet Eiropas Savienība kopš 2005. gada.

 

AEWA līguma kontaktpersona Latvijā:
VARAM Dabas aizsardzības departamenta Sugu un biotopu aizsardzības departamenta vecākais referents
Vilnis Bernards,
e-pasts: vilnis.bernards@varam.gov.lv.

 

Informācija

AEWA līguma globālā tīmekļa vietne