Likumprojekts “Gaisa aizsardzības likums”

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā. Lūgums sabiedrībai sniegt komentārus līdz š.g. 26. jūlijam.

Dokumenti:

Normatīvais akts/ Anotācija 

Dokumenti (23.11.21.): Normatīvais akts/ Anotācija 

Atbildīgais:

Lana Maslova, tālr.67026586, lana.maslova@varam.gov.lv