Nosaukums:

Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā

Pieteikšanās līdzdalībai:

Viedokli, iebildumus un priekšlikumus lūgums iesniegt līdz 2021. gada 13. septembrim, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi ilze.donina@varam.gov.lv

Dokumenti:

Likumprojekts, anotācija

Atbildīgais:

Ilze Doniņa, tālr. 67026515, e-pasts: ilze.donina@varam.gov.lv