Nosaukums:

Likumprojekts “Interreg programmu vadības likums 2021.-2027.gadam”

Aprites stadija:

Izstrādes procesā. Plānots izsludināt VSS 22.07.2021.

Dokumenti:

Normatīvā akta projektsAnotācija

Atbildīgais:

Anna Djakova, tālr. 67026473, Anna.Djakova@varam.gov.lv