Likumprojekts "Piesārņojuma novēršanas likums"

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā. Lūgums sabiedrībai sniegt komentārus līdz š.g. 10. jūnijam 

Dokumenti:

Normatīvais akts /Anotācija 

Dokumenti (23.11.2021.): Normatīvais akts / Anotācija 

Atbildīgais:

Guna Šmerliņa, tālr. 67026578, guna.smerlina@varam.gov.lv