LR Likums "Par 1974.gada un 1992.gada Helsinku konvencijām par Baltijas jūras reģiona jūras vides aizsardzību" (03.03.1994)

 

Pievienotie faili:

LogoHelsinki.doc