Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem

2008.gada 29.martā stājās spēkā Ministru kabineta 2008.gada 18.marta noteikumi Nr.192 „Kārtība, kādā izlieto mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem”.

Sīkāka informācija pieejama Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājas lapā.

Spēkā esošie noramtīvie akti: