Ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas 2020. gada 11. marta paziņojumu, ka Covid-19 ir sasniegusi pandēmijas apmērus, Ministru kabinets ir izdevis rīkojumu “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (turpmāk – rīkojums).

Saskaņā ar rīkojuma trešo punktu noteiktas atbildīgās institūcijas atbilstoši kompetencei par līdzatbildīgajām institūcijām. Ievērojot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetenci pašvaldību darbības pārraudzībā, lūdzu iepazīties ar rīkojumu un nodrošināt, ka pašvaldības un tās iestāžu darbībā un jautājumos, ko savā teritorijā pārrauga pašvaldība (t.sk. organizē un nodrošina), tiek ievērotas rīkojumā noteiktās prasības un izvērtētas iespējas nodrošināt piesardzības pasākumus sabiedrības veselības aizsardzībai.

Neskaidrību un papildus informācijas iegūšanai aicinām konsultēties Slimību profilakses un koordinācijas centrā.

Jautājumos par pašvaldības darba organizāciju un pakalpojumu nodrošināšanu aicinām vērsties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā:


* 2020.gada 13.martā rīkojums Nr.104 “Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", 2020.gada 14.martā rīkojums Nr.105 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu".