PAPILDINĀTS: Ministru kabineta noteikumu projekts “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.2.pasākuma „Kultūras mantojuma digitalizācija” īstenošanas noteikumi”

 

15.04.2016

 

Nosaukums:

2016.gada 8.marta Ministru kabineta noteikumi Nr.151 “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.2.pasākuma „Kultūras mantojuma digitalizācija” īstenošanas noteikumi”

Aprites stadija:

 Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju projekts un projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika apstiprināti 2016.gada 27.janvāra ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda uzraudzības komitejā;

 Ministru kabineta noteikumi stājušies spēkā 2016.gada 24.martā 

Dokumenti:

• 2016.gada 8.marta Ministru kabineta noteikumi Nr.151 “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.2.pasākuma „Kultūras mantojuma digitalizācija” īstenošanas noteikumi”  
• Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) APSTIPRINĀTS

• Projektu iesniegumu vērtēšanas KRITĒRIJI
• Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas METODIKA

 Citi ar projektu iesniegumu atlasi saistītie dokumenti pieejami ŠEIT

• Projekta izmaksu un ieguvumu analīzes METODIKA 

Atbildīgais:

I.Briņķe tālr. 66016716, ieva.brinke@varam.gov.lv