Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 6. oktobra noteikumos Nr. 1151 „Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)””

Aprites
stadija:

Izstrādes stadija

Dokumenti:

 

Anotācijanoteikumu projekts

 

Aprites stadija: Projekts noslēgts
Dokumenti:

Izskatīts Ministru kabinetā 2021.gada 15.jūnijā (VSS-318; TA-1122)

Atbildīgais:

A. Vāvere, tālr. 67026936, aija.vavere@varam.gov.lv