Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 15. maija noteikumos Nr. 339 "Noteikumi par ostu formalitātēm""

Aprites stadija: 

Izstrādes stadijā.
Lūgums sabiedrībai sniegt komentārus līdz š.g. 14. jūlijam.

Dokumenti: 

 

Atbildīgais: 

Baiba Zasa, tālr.67026910baiba.zasa@varam.gov.lv