Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par plānošanas reģionu teritorijām”

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā 

Dokumenti:

Atbildīgais: D. Melnalksnis, tālr. 66016768, e-pasts: davis.melnalksnis@varam.gov.lv