Nacionālais radiofrekvenču plāns

Radiofrekvenču spektrs ir dabas bagātība. Ņemot vērā šī resursa ierobežotību, piekļuvi radiofrekvenču spektram un tā izmantošanu ir jāregulē kā nacionālā tā starptautiskā līmenī. Piekļuvei radiofrekvenču spektram ir liela nozīme, sākot no telefonijas un apraides, beidzot ar lietojumiem transporta un kosmosa jomā.

Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumi Nr.1151 „Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)” definē radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu konkrētiem radiosakaru veidiem un tā izmantošanas nosacījumus.

Nacionālais radiofrekvenču plāns ietver trīs pielikumus: „Radiofrekvenču sadalījuma tabula” (1.pielikums), „Radiosaskarnes” (2.pielikums) un „Koplietojuma radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļauja” (3.pielikums). Radiofrekvences izmanto, ņemot vērā radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī noteiktās radiosaskarnes. Radiosaskarnes nosaka galvenos parametrus efektīvai un saskaņotai radiofrekvenču spektra izmantošanai, lai izvairītos no kaitīgiem radiotraucējumiem.

Radiofrekvences piešķīruma izmantošanas parametrus bieži nosaka radiofrekvenču starptautiskas koordinācijas, līgumu vai vienošanās nosacījumu rezultāti. Starptautiskās vienošanās ļauj spektra joslas dažādās valstīs izmantot saskaņotiem mērķiem.

Tādas radiofrekvenču joslas, kuras nav iedalītas noteiktai radiosakaru sistēmai, var izmantot pēc šīs radiofrekvenču joslas izmantošanas nosacījumu un elektromagnētiskās saderības nodrošināšanai vajadzīgo radiosaskarņu izstrādāšanas, saskaņā ar radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu un izmantošanu. Valsts akciju sabiedrība „Elektroniskie sakari” plāno radiofrekvenču spektra tehnisko izmantošanu, nosaka radiofrekvenču piešķīrumu radioiekārtas darbībai, kā arī sniedz elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumus.

Jebkādas izmaiņas Nacionālajā radiofrekvenču plānā tiek veiktas konsultējoties ar radiofrekvenču spektra resursu izmantošanas koordinācijas darba grupu, kuru pārstāv Latvijas Telekomunikāciju asociācija, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija, Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija, Civilās aviācijas aģentūra, Latvijas Radioamatieru līga, Latvijas Jūras administrācija, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, VAS „Elektroniskie sakari”, Aizsardzības ministrija, Satiksmes ministrija un Iekšlietu ministrija.