„Nacionālais ziņojums par vides stāvokli 2008.-2011.” sagatavots Valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (LVĢMC) 2012. gadā. Saskaņā ar Vides aizsardzības likumu šādi ziņojumi ar informāciju par vides kvalitāti un slodzi uz vidi tiek sagatavoti ne retāk kā reizi četros gados un paredzēti ievietošanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājas lapā. 2012. gada ziņojuma sagatavošanā piedalījās speciālisti no LVĢMC, Dabas aizsardzības pārvaldes, Latvijas Hidroekoloģijas institūta, Zemkopības Ministrijas un Veselības inspekcijas.

http://www2.meteo.lv/varam/

Attēls