Nacionālās programmas ES fondu apguvei vides sektorā 2007.-2013.g. plānošanas periodā

Nacionālā programma 3.3.1. pasākuma „Liela mēroga transporta infrastruktūras uzlabojumi un attīstība” aktivitātei "Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana":

 Nacionālās programmas 3.4.1. pasākuma „Vide” aktivitātēm:

Nacionālās programmas 3.5.1. pasākuma „Vides aizsardzības infrastruktūra” aktivitātēm: