Nacionālās reģionālās attīstības padomes laika grafiks 2007.gadam

Sēde

Sēdes datums

Darba kārtības jautājumi

Sēdes protokols

1.

16.janvāris

 • Par atbalstu pilsētām Eiropas Savienības struktūrfondu 2007.-2013.gadam līdzfinansēto programmu ietvaros
 • Par Eiropas Savienības struktūrfondu 2007.-2013.gadam ietvaros paredzēto atbalsta aktivitāšu atbilstību
 • Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2007.-2013.gadam stratēģijai

protokols 

2.

17.septembris

 • Informācija par Ministru kabineta 2007.gada 28.augusta noteikumiem Nr.580 „Nacionālās reģionālās attīstības padomes nolikums”.
 • Padomes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana
 • Atzinuma sniegšana par Zemgales plānošanas reģiona teritorijas plānojumu
 • Atzinuma sniegšana par Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojumu
 • Pārskats par Reģionālā fonda izlietojumu 2006.gadā

 protokols

3.

11.decembris

 • Valsts zemes politikas pamatnostādņu 2008.-2014.gadam projekta izvērtēšana
 • Atzinuma sniegšana par Kurzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojumu
 • Atzinuma sniegšana par Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojumu
 • Informācija par ienākuma nodokļa maksātāja saimnieciskās darbības attīstības projektu atbilstību īpaši atbalstāmām teritorijas attīstības programmai

protokols