Nacionālās reģionālās attīstības padomes laika grafiks 2008.gadam

Sēde

Sēdes datums

Darba kārtības jautājumi

Sēdes protokols

1.

27.marts

  • Valsts zemes politikas pamatnostādņu 2008.-2014.gadam projekta izvērtēšana
  • Koncepcijas „Vienota un koordinēta valsts investīciju plānošanas sistēmas izveide un ieviešana valsts pārvaldē” projekta izvērtēšana
  • Likumprojekta „Grozījumi Teritorijas plānošanas likumā” un tā anotācijas izvērtēšana

Protokols

2.

17.decembris

  • Par ienākuma nodokļa maksātāja saimnieciskās darbības attīstības projekta atbilstību īpaši atbalstāmās teritorijas attīstības programmai
  • Par Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārskatu "Reģionu attīstība Latvijā 2007" 
  • Par Reģionālā fonda līdzekļu izlietojumu 2007. un 2008.gadā. 

Protokols