Nacionālās reģionālās attīstības padomes laika grafiks 2009.gadam

Sēde

Sēdes datums

Darba kārtības jautājumi

Sēdes protokols

1.

11.marts

  • Par koncepcijas projektu „Telpiskās plānošanas sistēmas attīstības koncepcija”
  • Par grozījumiem Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumos Nr.142 „Noteikumi par nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijām”

Protokols

 


2.

 

9.septembris

  • Par īpaši atbalstāmo teritoriju noteikšanas metodiku 2010.-2012.gadam
  • Par vienas pieturas aģentūras principa ieviešanu pārvaldes pakalpojumu pieejamībā

Protokols