Nacionālie parki

Nacionālo parku administrācijas:

 • Dabas aizsardzības pārvaldes
  Gaujas nacionālā parka administrācija

Siguldas birojs
Baznīcas iela 3, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
E-pasts: gauja@daba.gov.lv  
Tālrunis: 67974006, fakss: 67971344.

Birojs "Kārļukalns"
"Kārļukalns", Amatas novads, Drabešu pagasts, LV-4101
E-pasts: karlukalns@daba.gov.lv
Tālrunis: 64107230 
 
Gaujas nacionālā parka likums
Gaujas nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
Gaujas nacionālā parka konsultatīvās padomes nolikums
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 2012.gada 28. marta rīkojums Nr.116 "Par Gaujas nacionālā parka konsultatīvās padomes personālsastāvu"

 

 • Dabas aizsardzības pārvaldes
  Slīteres nacionālā parka administrācija

Birojs: „Šlīteres mežniecība”
„Šlīteres mežniecība”, Šlītere, Dundagas nov., LV-3270
E-pasts: slitere@daba.gov.lv
Tālrunis: 63286000, fakss: 63286001.
pārvalda un apsaimnieko arī Grīņu un Moricsalas rezervātus

Slīteres nacionālā parka likums
Slīteres nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
Slīteres nacionālā parka konsultatīvās padomes nolikums
Vides ministrijas 2005.gada 17.novembra rīkojums Nr.374 "Par Slīteres nacionālā parka konsultatīvās padomes personālsastāvu"

 

 • Dabas aizsardzības pārvaldes
  Ķemeru nacionālā parka administrācija

Birojs: „Meža māja”
Ķemeri, Jūrmala, LV – 2012
E-pasts: kemeri@daba.gov.lv
Tālrunis: 67730078, fakss: 67730207

Ķemeru nacionālā parka likums
Ķemeru nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
Ķemeru nacionālā parka konsultatīvās padomes nolikums
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 2012. gada 16.marta rīkojums Nr.87 "Par Ķemeru nacionālā parka konsultatīvās padomes personālsastāvu"

 

 • Dabas aizsardzības pārvaldes
  Rāznas nacionālā parka administrācija

Rēzeknes birojs:
Zemnieku iela 16a, Rēzekne, LV-4601
E-pasts: razna@daba.gov.lv
Tālrunis: 64605860, 64605075, fakss: 64605225.

Lipušku birojs:
Rēzeknes rajons, Mākoņkalna pagasts, Lipuški, Skolas iela 3
E-pasts: razna@daba.gov.lv

Rāznas nacionālā parka likums
Rāznas nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
Rāznas nacionālā parka konsultatīvās padomes nolikums
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 2012.gada 28. marta rīkojums Nr.115  "Par Rāznas nacionālā parka konsultatīvās padomes personālsastāvu"