Nosaukums:

Noteikumi par zaudējumiem, kas rodas, nodrošinot piekļuvi iekšzemes publiskajiem ūdeņiem, jūras piekrastes joslai un īpaši aizsargājamām dabas teritorijām

Aprites stadija:

Noteikumu projekts izstrādes stadijā; par noteikumu projektu rakstisku viedokli lūdzu sniegt Ingai Tapiņai līdz 08.08.2021.

Dokumenti:

Noteikumu projekts un tā anotācija

Atbildīgais:

Inga Tapiņa, 67026519, inga.tapina@varam.gov.lv