Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.februāra noteikumos Nr.84 “Noteikumi par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās””

Aprites stadija: 

Izstrādes stadijā.
Viedokli, iebildumus un priekšlikumus lūgums iesniegt līdz 2021. gada 4. augustam, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi ilze.donina@varam.gov.lv

Dokumenti: 

Atbildīgais: 

Ilze Doniņa, tālr. 67026515, e-pasts: ilze.donina@varam.gov.lv