Ministru kabineta noteikumu “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 15. maija noteikumos Nr. 339 "Noteikumi par ostu formalitātēm"” projektu un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu aktualizētā redakcija.
Aprites stadija Izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē 22.07.2021. (VSS-669)
Dokumenti Noteikumu grozījumi un Anotācija
Atbildīgais

Baiba Zasa, tālr.: 67026910,

e-pasts: baiba.zasa@varam.gov.lv