Plānošanas dokumenta nosaukums: Plāns “Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģija 2022. -2027. gadam” (turpmāk – Stratēģija)

Stratēģijas izstrādātājs: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, (turpmāk – VARAM), Peldu iela 25, Rīga, LV-1494; tālrunis: 66016740, www.varam.gov.lv.

Vides pārskata izstrādātājs: SIA “Reģionālie projekti”, Rūpniecības iela 32b-501, Rīga, LV-1045, tel. 67320809, mob.tel.26522307, e-pasts: birojs@rp.lv, www.rp.lv.

Joma, uz kuru attiecas plānošanas dokuments, plānošanas dokumenta izstrādes termiņš un ilgums, teritorija, kuru ietekmēs plānošanas dokumenta īstenošana:

  • Nacionāla līmeņa attīstības plānošanas dokuments. Politikas joma – vides aizsardzība
  • Stratēģijas īstenošanas ilgums no 2022. gada līdz 2027. gadam
  • Stratēģijas īstenošana ietekmēs Latvijas teritoriju

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma (spēkā ar 2020. gada 10. jūniju) 20. pantā noteikto, Vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana notiks neklātienē no: 2022. gada 28. oktobra līdz 2022. gada 26. novembrim.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti 2022. gada 10. novembrī, plkst. 10.00 Sanāksmē būs iespējams piedalīties platformā Microsoft Teams https://ej.uz/Sabiedriska_sanaksme

Meeting ID: 368 921 206 017
Passcode: m4mtFb

No 2022. gada 3. novembra līdz 2022. gada 9. novembrim SIA “Reģionālie projekti” tīmekļa vietnē www.rp.lv sadaļā “Jaunumi” būs pieejama Vides pārskata projekta videoprezentācija.

Ar Stratēģiju un Vides pārskata projekta redakcijas materiāliem sabiedriskās apspriešanas laikā iespējams iepazīties:

  • Valsts kancelejas Tiesību aktu projektu publiskajā portālā

https://tapportals.mk.gov.lv, projekta ID numurs 22-TA-2945;

  • SIA “Reģionālie projekti” tīmekļa vietnē www.rp.lv sadaļā “Jaunumi”.

Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par Stratēģiju un Vides pārskata projektu līdz 26.11.2022. var nosūtīt:

  • pa pastu uz adresi – SIA “Reģionālie projekti”, Rūpniecības iela 32b-501, Rīga, LV-1045,
  • elektroniski sūtot uz e-pastu – SIA “Reģionālie projekti” laine@rp.lv.