Notiks bezmaksas ūdenssaimniecības operatoru apmācības kurss ERAF realizētajiem projektiem Vidzemes reģionā

Š.g. 29.septembrī Madonā un 6.oktobrī Cēsīs notiks bezmaksas divu nodarbību apmācības kurss pašvaldību komunālo nodaļu vadītājiem un ūdenssaimniecības (turpmāk – ŪS) uzņēmumu speciālistiem "Ūdenssaimniecības operatoru apmācība".

Šo apmācību organizē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projektu vērtēšanas komisija sadarbībā ar Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociāciju, A/S "Madonas ūdens", SIA "Vinda" un SIA „Vides investīciju fonds” (turpmāk – VIF) organizēs

Apmācības kursa mērķis ir paaugstināt kvalifikāciju pašvaldību komunālās saimniecības vadītājiem, komunālo saimniecību atbildīgiem darbiniekiem, ŪS objektu uzturētājiem un apsaimniekotājiem, daloties pieredzē par jautājumiem, kas skar ūdenssaimniecības iekārtu ekspluatāciju un uzturēšanu.

Nodarbību ietvaros varēs iegūt informāciju par dzeramā ūdens sagatavošanas un notekūdeņu attīrīšanas procesiem un iekārtu uzturēšanas jautājumiem. Tāpat apmācību laikā būs iespēja piedalīties praktiskajās nodarbībās ūdenssaimniecības objektos – vērot praktisku apkopes darbu demonstrāciju, tādā veidā labāk apgūstot ŪS objektu apsaimniekošanas metodes un paņēmienus, kā arī iegūt atbildes uz interesējošiem jautājumiem.

Šīs apmācības ir paredzētas tām pašvaldībām, kur jau ir uzbūvēti jauni vai tuvākajā laikā tiks nodoti ekspluatācijā ŪS objekti. Šajā kārtā apmācības tiks nodrošinātas pirmajiem 20-30 interesentiem, priekšroku dodot Vidzemes reģiona pašvaldībām un komunālās saimniecības uzņēmumiem.

Šāds apmācību kurss tiks organizēts arī citos Latvijas reģionos: Latgales/ Zemgales reģionam Aizkrauklē šī gada 5.oktobrī, š.g. 20.oktobrī Skrīveros, Rīgas /Kurzemes reģionam, šī gada 26.oktobrī - Saldū un š.g. 4.novembrī Talsos.

 

Nodarbība

Datums

Sākums

Vieta

Adrese

1.

29.09.2011.

11:00

Madona

Hotel „Madona”, Saieta laukums 10, Madona, apmācību programma

2.

06.10.2011.

11:00

Cēsis

Raiskuma ciema attīrīšanas iekārtas, Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads, apmācību programma 

 

Sīkāka informācijas par Latgales/ Zemgales un Rīgas/ Kurzemes reģionos paredzētajām apmācībām sekos vēlāk.  

Apmācību dalībnieki, kuri būs apmeklējuši šīs abas nodarbības, iegūs VARAM, VIF un Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas sertifikātus par šī kursa noklausīšanos.

Pieteikties nodarbībām var pa tālr. 67500180, pa faksu 67500181 vai e-pastu: macibucentrs@L4.lvPapildus informācija – Nelda Elsiņa - 26450388, Ingrīda Bernāte - 29435120.

Lūdzam pieteikties savlaicīgi, jo vietu skaits apmācībās ir ierobežots.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

 Logo            Logo