22. aprīlis

Datums 22. aprīlis, 2021
Laiks15.00–16.30
Atrašanās vietaTiešsaiste

VVD tiešsaistes seminārs par jauno licencēšanas kārtību darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem

Šī gada 1. febfuārī stājās spēkā jauni Ministru kabineta 28.01.2021.  noteikumi Nr. 65 „Darbību ar jonizējošā starojuma avotiem…