1.  Novērtējums par sadzīves, bīstamo un ražošanas atkritumu sastāvu atkritumu apsaimniekošanas reģionos un atkritumu poligonos apglabājamo atkritumu daudzuma samazināšanas iespējām (Pakalpojuma daļa Nr.1)
    1.     Noslēguma ziņojums
  2. 2) Novērtējums par atsevišķu atkritumu veidu apsaimniekošanu (Pakalpojuma daļa Nr.2)
    1.     Noslēguma ziņojums