Otrais Baltijas jūras telpiskās plānošanas forums notiks 23. un 24. novembrī Rīgā

08.11.2016

2016. gada 23. un 24. novembrī notiks otrais Baltijas jūras telpiskās plānošanas forums Rīgā, ko Baltic SCOPE projekta ietvaros organizē VASAB sekretariāts sadarbībā ar  ICES.

Baltijas jūras telpiskās plānošanas forums saved kopā jūras telpiskajā plānošanā (JTP) ieinteresētos praktiķus un pētniekus, politikas veidotājus un dažādas mērķgrupas (t.sk. NVO), kuru darbība saistīta ar jūru vai piekrasti, lai gūtu labāku priekšstatu par JTP un veidotu efektīvāku pārrobežu sadarbību. 

Šis forums ir lielākais reģionāla līmeņa pasākums JTP iesaistītajām institūcijām un organizācijām. Forums ir kā platforma diskusijām visiem, kas iesaistīti JTP vai būs JTP ietekmēti, nodrošinot iespēju dalīties pieredzē, veidot zināšanas, apmainīties ar labo praksi un satikt dažādu valstu jūras telpiskajā plānošanas speciālistus un ar jūras izmantošanu saistītus ekspertus, iesaistoties diskusijās ar dažādu nozaru un Baltijas jūras reģiona valstu pārstāvjiem. Šis jau ir otrais Baltijas jūras telpiskās plānošanas forums, kas paliek par regulāru pasākumu reizi divos gados, un nākamais forums plānots 2018. gadā Vācijā.

Pirms, foruma laikā un pēc foruma notiks arī dažādu darba grupu un projektu sanāksmes.

22. novembrī plānota desmitā Dalībvalstu Jūras telpiskās plānošanas ekspertu grupas sanāksme. Ar jūras telpisko plānošanu saistītā Baltic LINes projektu partneru sanāksme paredzēta 21. un 22. novembrī, savukārt Baltic SCOPE projekta partneru sanāksme paredzēta 24. un 25. novembrī. 24. un 25. novembrī paredzēta divpadsmitā HELCOM-VASAB Jūras telpiskā plānošanas darba grupas (MSP Working Group) sanāksme.

Plašāka informācija par pasākumu angļu valodā pieejama VASAB mājaslapā.