Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
20
Saņēmējs
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Būvatļaujas ar nosacījumiem izdošana, atzīmes veikšana par projektēšanas nosacījumu un būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Latvijas Okupācijas muzeja ēkas pārbūvei, tai skaitā jaunas piebūves (Nākotnes nams) būvniecībai, un Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla būvniecībai.

Procesa apraksts

  1. Iesnieguma iesniegšana
    Persona sagatavo iesniegumu (vai vēstuli, sūdzību u.c.) brīvā formā un iesniedz to ministrijā klātienē, nosūta pa pastu, e-pastu parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

  2. Iesnieguma apstrāde
    Iesniegums (vēstule, sūdzība u.c.) tiek reģistrēts un novirzīts speciālistam atbilstoši kompetencei. Atbildīgais speciālists izvērtē to un sagatavo iesniedzējam atbildi.

  3. Atbildes sniegšana
    Iesniedzējam tiek sniegta atbilde viņa izvēlētajā veidā - pa pastu un e-pastu parakstīta ar drošu elektronisko parakstu.