Nosaukums:

Stratēģija Latvijas oglekļa mazietilpīgai attīstībai līdz 2050. gadam

Aprites stadija:

Par izstrādes stadijā esošo normatīvo aktu komentārus un priekšlikumus iesniegt K. Zommerei-Rotčenkovai līdz 29.12.2017.

Dokumenti:

Politikas plānošanas dokumenta projekts

Atbildīgais:

K.Zommere-Rotčenkova, tālr. 67026508; Kristine.Zommere-Rotcenkova@varam.gov.lv

Aprites stadija:

Par izstrādes stadijā esošo normatīvo aktu komentārus un priekšlikumus iesniegt E. Baltrokai līdz 26.07.2018.

Dokumenti:

Politikas plānošanas dokumenta projekts

Atbildīgais:

Elīna Baltroka, tālr. 67026594; elina.baltroka@varam.gov.lv

Aprites stadija:

Par izstrādes stadijā esošo normatīvo aktu komentārus un priekšlikumus iesniegt I.Podniecei līdz 22.11.2019.

Dokumenti:

Politikas plānošanas dokumenta projekts

Atbildīgais:

Ilze Podniece, tālr. 67026483; ilze.podniece@varam.gov.lv

Nosaukums:

Latvijas stratēģija klimatneitralitātes sasniegšanai līdz 2050. gadam

Aprites stadija:

Iesniegts izskatīšanai Ministru kabinetā

Dokumenti:

Politikas plānošanas dokumenta projekts

Atbildīgais:

Ilze Podniece, tālr. 67026483; ilze.podniece@varam.gov.lv