Likumprojekts “Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā”

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā. Lūgums sabiedrībai sniegt komentārus līdz š.g. 14. jūnijam.

Dokumenti:

Normatīvais akts/ Anotācija ar pielikumu

Aprites stadija Izsludināts VSS (2021. gada 8. jūlijā, VSS-646)
Dokumenti (07.07.2021.): Normatīvais akts/ Anotācija ar pielikumiem
Aprites stadija: 08.09.2021. iesniegts Valsts kancelejā apstiprināšanai Ministru kabinetā.
Dokumenti: Normatīvais akts/ Anotācija ar pielikumu
Atbildīgais: Tatjana Alekse, tālr.67026479, tatjana.alekse@varam.gov.lv