PAPILDINĀTS: Ministru kabineta noteikumu projekts “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” īstenošanas noteikumi”


14.06.2016

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” īstenošanas noteikumi”

Aprites stadija:

Ministru kabineta noteikumu projekts 14.06.2016. ir iesniegts Valsts kancelejai apstiprināšanai MK sēdē  (VSS-310).
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji 02.06.2016. ir apstiprināti Eiropas Savienības fondu Uzraudzības komitejā (lēmums Nr.L-2016/32).

Dokumenti:

• Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) PROJEKTS
• Ministru kabineta noteikumu PROJEKTS
• Projektu iesniegumu vērtēšanas KRITĒRIJI

Atbildīgais:

Z.Krūkle, tālr. 66016713, zanda.krukle@varam.gov.lv; I.Opermane, tālr. 66016745, ilze.opermane@varam.gov.lv