PAPILDINĀTS: Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa „Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās””


15.04.2016

Nosaukums:

2016.gada 8.marta Ministru kabineta noteikumi Nr.152 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" īstenošanas noteikumi”

Aprites stadija:

• Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji apstiprināti 2014.-2020. gada plānošanas perioda Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2016.gada 17.marta uzraudzības komitejā.
• Ministru kabineta noteikumi stājušies spēkā 2016.gada 24.martā

Dokumenti:

 2016.gada 8.marta Ministru kabineta noteikumi Nr.152 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" īstenošanas noteikumi”
• Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) APSTIPRINĀTS

• Projektu iesniegumu vērtēšanas KRITĒRIJI

Projektu ideju konceptu priekšatlases dokumenti:
• Projekta ideju konceptu iesniegumu veidlapa 
• Projekta ideju konceptu izvērtēšanas kritēriju kopa 
• Projekta ideju konceptu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika 

Citi saistītie 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa dokumenti pieejami ŠEIT

Atbildīgais:

K.Raubiškis, tālr. 66016717, kaspars.raubiskis@varam.gov.lv, R.Timermanis, tālr. 66016709, ritvars.timermanis@varam.gov.lv