PAPILDINĀTS: Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.2. specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā” 5.4.2.1. pasākuma „Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu aizsardzības priekšnoteikumi” īstenošanas noteikumi”


25.01.2016

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.2. specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā” 5.4.2.1. pasākuma „Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu aizsardzības priekšnoteikumi” īstenošanas noteikumi’

Aprites stadija:

• Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju projekts un projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika ir saskaņoti 2015.gada 17.decembra ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda apakškomitejas sēdē un tiek virzīti aptiprināšanai 2014.–2020.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda Uzraudzības komitejas rakstiskajā procedūrā.  

• Izsludināts VSS 12.03.2015. (VSS-224), nosūtīts uzaicinājums uz saskaņošanas sanāksmi

Dokumenti:

 Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) un tās pielikuma PROJEKTS
 Ministru kabineta noteikumu PROJEKTS
 Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju PROJEKTS
• Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodikas PROJEKTS

Atbildīgais:

I.Kukle tālr. 67026946, inese.kukle@varam.gov.lv