16.06.2016

 

Nosaukums:

Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas un apbūves noteikumi” grozījumu projekts

Aprites
stadija:

Izstrādes stadijā

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Aprites
stadija:

Pievienoti precizēti dokumenti

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

Ilma Valdmane, tālr. 67026921, ilma.valdmane@varam.gov.lv