Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu „Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 6. oktobra noteikumos Nr. 1151 „Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)”” projekts

Aprites
stadija (30.04.2020.):

Izstrādes stadijā

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Aprites
stadija (24.08.2020.):

Projekts noslēgts

Dokumenti:

Izskatīts MK sēdē 2020.gada 14.jūlijā

Atbildīgais:

A. Vāvere, tālr. 67026936, aija.vavere@varam.gov.lv