Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu “Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 16. februāra noteikumos Nr. 143 “Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslām, kuru efektīvas izmantošanas labad ir nepieciešams ierobežot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē”” projekts

Aprites
stadija (22.04.2020.):

Izstrādes stadijā

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Aprites
stadija (24.08.2020.):

Projekts noslēgts

Dokumenti:

Izskatīts MK sēdē 2020.gada 14.jūlijā

Atbildīgais:

A. Vāvere, tālr. 67026936, aija.vavere@varam.gov.lv