10.03.2020

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu “Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai" projekts

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Aprites stadija:

05.03.2020. noteikumu projekts izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē  (VSS-196)

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

G.Šmerliņa, tālr. 67026578, guna.smerlina@varam.gov.lv