PAPILDINĀTS: MK noteikumu projekts “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju” 5.2.1.3. pasākuma “Atkritumu reģenerācijas veicināšana” īstenošanas noteikumi”


05.09.2017

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju” 5.2.1.3. pasākuma “Atkritumu reģenerācijas veicināšana” īstenošanas noteikumi”

Aprites stadija:

Izsludināts VSS 30.03.2017. (VSS-356) 

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/pavadošie dokumenti

Aprites stadija:

Izstrādes procesā.

Dokumenti:

• Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) PROJEKTS
• Ministru kabineta noteikumu PROJEKTS

Aprites stadija:

22.08.2017. Pieņemti Ministru kabinetā

Dokumenti:

Normatīvais akts

Atbildīgais:

V.Frišfelds, tālr. 66016704, viesturs.frisfelds@varam.gov.lv