06.08.2018

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 19. maija noteikumos Nr. 450 “Kārtība, kādā slēdz un izbeidz līgumu par nolietotu transportlīdzekļu, preču un izstrādājumu iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu vai videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanu, lai saņemtu atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas””

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Aprites stadija:

14.06.2018. izsludināts VSS (VSS-590)

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Aprites stadija:

01.08.2018. iesniegts Valsts kancelejā

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

T.Alekse, tālr. 67026479, tatjana.alekse@varam.gov.lv